Rosas Dot
Tenir cura d'un roser
Consells bàsics per cuidar un roser.
El reg:
El primer any desprès de la plantació és quan més s'ha de cuidar el reg, desprès, el roser és una planta forta i resistent a la sequera, sempre que es trobi plantat a plena terra.

Si el roser esta plantat en un test, els regs s'hauran de vigilar més, durant tota la vida del roser. En aquest cas, els regs dependran molt de la mida del test on es troba plantat, arribant a l'extrem de requerir un reg diari, durant l'època d'estiu si el test és petit.

Al realitzar el reg, s'ha de prendre la precaució de no mullar les fulles, per tal de no afavorir l'aparició de malalties produïdes pel fongs, tals com l'Oidiom o el Mildium.

També s'ha d'evitar regar durant les hores de fort Sol.
Consells Pere
Plançons silvestres:
Durant el primer any, poden aparèixer alguns plançons procedent del peu silvestre.
Aquests plançons han de ser tallats, i convé fer-ho en el seu punt inicial, a peu d'arrel.
L'adob:
S'ha d'evitar adobar en dosis excessives. És preferible adobar més freqüentment però en dosis baixes.
Una altre opció és utilitzar adob d'alliberació lenta, de 4 o 6 mesos d'actuació.
Consells Pere
Tallar les roses:
Aconsellem, durant el primer any no castigar el roser tallant les flors amb tiges llargues.
És recomanable tallar les roses just per sota de la segona fulla.

Aquesta precaució només s'ha d'aplicar durant el primer any de vida del roser, un cop superat el primer any, ja és poden tallar les roses amb tiges llargues.

En el cas de no haver tallat les roses, una vegada passades, si és necessari tallar-les i ho farem just per sota de la primera fulla. Per contra, si no es tallessin les roses passades, el fruit s'engreixaria i absorbiria la saba del roser, privant a aquest de créixer i donar noves roses.

Desprès del primer any, segueix sent necessari tallar les roses passades, però ara ja, ho farem per sota de la tercera fulla.
Consells Pere
La poda:
Convé podar anualment els rosers arbustius a partir del segon any de plantació.

La poda s'ha de realitzar un cop ha cessat la vegetació, generalment durant el mes de gener.

Com no tots els rosers creixen al mateix ritme, tindrem present que al roser més dèbil hem d'aplicar-li una poda més radical.